جهانگیر طهماسبی به عنوان سرپرست شهرداری بلداجی انتخاب شد. شورای اسلامی شهر ...

جهانگیر طهماسبی به عنوان سرپرست شهرداری بلداجی انتخاب شد. اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بلداجی در اولین جلسه خود جناب آقای جهانگیر طهماسبی را به سرپرستی شهرداری منصوب کردند.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه