عوارض مصوب سال 1400

بدین وسیله تعرفه عوارض شهرداری بلداجی ملاک عمل در سال 1400 منتشر میگردد.

آگهی مناقصه عمومی شهرداری بلداجی

شهرداری بلداجی به استناد بند 2 صورتجلسه ....

خدمات مصوب شهرداری ها

خدمات قابل ارائه به شهرداری ها به همراه کدهای مصوب به شرح ذیل می باشد.

آگهی مزایده عمومی

به استناد بند 2 صورت جلسه شماره 268 مورخ 09/02/1399 شورای اسلامی شهر بلداجی در نظر دارد کشتارگاه دام خود واقع در جاده بلداجی - شهرکرد را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1399 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری بلداجی مراجعه نمایند. رسول خوش کام - شهردار

اطلاعیه

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور به منظور حفظ سلامتی همشهریان محترم ضمن خودداری از حضور در موارد غیر ضروری به شهرداری می توانند در ایام هفته از روز شنبه تا پنج شنبه با شماره تماس های ۳۴۶۴۲۶۶۸ ۳۴۶۴۲۱۱۶ ۳۴۶۴۱۵۱۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر تا پایان اسفند ماه با شهردار بصورت مستقیم جهت حل وفصل مشکلات مربوطه تماس برقرار نمایند.

نمایشگاه صنعت گز بلداجی

شهرداری بلداجی در نظر دارد نمایشگاه عکس با موضوع صنعت گز بلداجی را در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) شهربلداجی برگزار نماید. از همشهریان عزیز دعوت می شود ....

<< 1 2 3 4 5  ... >>