شهر بلداجي در مركز بخش بلداجي و در 25 كيلومتري شهرستان بروجن واقع در استان چهارمحال و بختياري در دشت نسبتاً طويلي قراردارد. اين دشت از شمال به كوههاي معروف به ارجنه و از جنوب به كوههاي كلار محدود مي شود و بر روي عرض جغرافيايي 32 درجه و 40 دقيقه و طول جغرافيايي 51 درجه و 3 دقيقه قرار دارد و ارتفاع اين شهر از سطح دريا 2240 متر است.

در همین زمینه :

ارسال دیدگاه